אזור אישי

נעלי כבל ושרוולי לחיצה אלומיניום ונחושת

 • נעל כבל נחושת

  מק"טתיאור המוצר

  103007

  לחוט 4 חור 6

  103008

  לחוט 4 חור 8

  103009

  לחוט 6 חור 6

  103010

  לחוט 6 חור 8

  103011

  לחוט 6 חור 10

  103012

  לחוט 10 חור 6

  103013

  לחוט 10 חור 8

  103014

  לחוט 10 חור 10

  103016

  לחוט 16 חור 6

  103017

  לחוט 16 חור 8

  103018

  לחוט 16 חור 10

  103019

  לחוט 16 חור 12

  103020

  לחוט 25 חור 6

  103021

  לחוט 25 חור 8

  103022

  לחוט 25 חור 10

  103023

  לחוט 25 חור 12

  103024

  לחוט 35 חור 6

  103025

  לחוט 35 חור 8

  103026

  לחוט 35 חור 10

  103027

  לחוט 35 חור 12

  103028

  לחוט 50 חור 6

  103029

  לחוט 50 חור 8

  103030

  לחוט 50 חור 10

  103031

  לחוט 50 חור 12

  103032

  לחוט 70 חור 8

  103033

  לחוט 70 חור 10

  103034

  לחוט 70 חור 12

  103035

  לחוט 95 חור 8

  103036

  לחוט 95 חור 10

  103037

  לחוט 95 חור 12

  103038

  לחוט 95 חור 14

  103039

  לחוט 120 חור 10

  103040

  לחוט 120 חור 12

  103041

  לחוט 120 חור 16

  103042

  לחוט 150 חור 10

  103043

  לחוט 150 חור 12

  103044

  לחוט 150 חור 16

  103045

  לחוט 185 חור 12

  103046

  לחוט 185 חור 15

  103047

  לחוט 240 חור 15

  103048

  לחוט 300 חור 15

  תקנים: CE, ROHS

 • נעל כבל אלומיניום

  מק"טתיאור המוצר

  103900

  לחוט 10 חור 6

  103901

  לחוט 10 חור 8

  103902

  לחוט 10 חור 10

  103903

  לחוט 10 חור 13

  103904

  לחוט 16 חור 6

  103905

  לחוט 16 חור 8

  103906

  לחוט 16 חור 10

  103907

  לחוט 16 חור 13

  103908

  לחוט 25 חור 6

  103909

  לחוט 25 חור 8

  103910

  לחוט 25 חור 10

  103911

  לחוט 25 חור 13

  103912

  לחוט 35 חור 6

  103913

  לחוט 35 חור 8

  103914

  לחוט 35 חור 10

  103915

  לחוט 35 חור 13

  103916

  לחוט 50 חור 6

  103917

  לחוט 50 חור 8

  103918

  לחוט 50 חור 10

  103919

  לחוט 50 חור 13

  103920

  לחוט 70 חור 8

  103921

  לחוט 70 חור 10

  103922

  לחוט 70 חור 13

  103923

  לחוט 95 חור 8

  103924

  לחוט 95 חור 10

  103925

  לחוט 95 חור 13

  103926

  לחוט 95 חור 16

  103927

  לחוט 120 חור 10

  103928

  לחוט 120 חור 13

  103929

  לחוט 120 חור 16

  103930

  לחוט 150 חור 10

  103931

  לחוט 150 חור 13

  103932

  לחוט 150 חור 16

  103933

  לחוט 150 חור 16

  103934

  לחוט 185 חור 10

  103935

  לחוט 185 חור 13

  103936

  לחוט 185 חור 16

  103937

  לחוט 240 חור 13

  103938

  לחוט 240 חור 16

  103939

  לחוט 300 חור 13

  103958

  לחוט 300 חור 16

  תקנים: CE, DIN

  הערה: לפי תקן דין

  הערה: נעלי הכבל מגיעים עם גריז

 • נעל כבל נחושת תקן דין 46235

  מק"טתיאור המוצר

  103051

  לחוט 10 חור 6

  103052

  לחוט 10 חור 8

  103053

  לחוט 10 חור 10

  103054

  לחוט 16 חור 6

  103055

  לחוט 16 חור 8

  103056

  לחוט 16 חור 10

  103057

  לחוט 16 חור 12

  103058

  לחוט 25 חור 6

  103059

  לחוט 25 חור 8

  103060

  לחוט 25 חור 10

  103061

  לחוט 25 חור 12

  103062

  לחוט 35 חור 6

  103063

  לחוט 35 חור 8

  103064

  לחוט 35 חור 10

  103065

  לחוט 35 חור 12

  103066

  לחוט 50 חור 6

  103067

  לחוט 50 חור 8

  103068

  לחוט 50 חור 10

  103070

  לחוט 70 חור 8

  103071

  לחוט 70 חור 10

  103072

  לחוט 70 חור 12

  103073

  לחוט 95 חור 8

  103074

  לחוט 95 חור 10

  103075

  לחוט 95 חור 12

  103076

  לחוט 95 חור 14

  103077

  לחוט 120 חור 10

  103078

  לחוט 120 חור 12

  103079

  לחוט 120 חור 14

  103080

  לחוט 150 חור 10

  103081

  לחוט 150 חור 12

  103082

  לחוט 150 חור 14

  103083

  לחוט 185 חור 12

  103084

  לחוט 185 חור 14

  103085

  לחוט 240 חור 14

  103086

  לחוט 300 חור 14

  103069

  לחוט 50 חור 12

  תקנים: CE, DIN

 • נעל כבל בי-מטל אלומיניום ונחושת

  מק"טתיאור המוצר

  103200

  לחוט 10 חור 6

  103201

  לחוט 10 חור 8

  103202

  לחוט 10 חור 10

  103203

  לחוט 10 חור 13

  103204

  לחוט 16 חור 6

  103205

  לחוט 16 חור 8

  103206

  לחוט 16 חור 10

  103207

  לחוט 16 חור 13

  103208

  לחוט 25 חור 6

  103209

  לחוט 25 חור 8

  103210

  לחוט 25 חור 10

  103211

  לחוט 25 חור 13

  103212

  לחוט 35 חור 6

  103213

  לחוט 35 חור 8

  103214

  לחוט 35 חור 10

  103215

  לחוט 35 חור 13

  103216

  לחוט 50 חור 6

  103217

  לחוט 50 חור 8

  103218

  לחוט 50 חור 10

  103219

  לחוט 50 חור 13

  103220

  לחוט 70 חור 8

  103221

  לחוט 70 חור 10

  103222

  לחוט 70 חור 13

  103223

  לחוט 95 חור 8

  103224

  לחוט 95 חור 10

  103225

  לחוט 95 חור 13

  103226

  לחוט 95 חור 14

  103227

  לחוט 120 חור 10

  103228

  לחוט 120 חור 13

  103229

  לחוט 120 חור 16

  103230

  לחוט 150 חור 10

  103231

  לחוט 150 חור 13

  103232

  לחוט 150 חור 16

  103233

  לחוט 185 חור 13

  103234

  לחוט 185 חור 16

  103235

  לחוט 240 חור 13

  103236

  לחוט 300 חור 13

  103237

  לחוט 300 חור 16

  תקנים: CE, DIN

  הערה: לפי תקן דין

  הערה: נעלי הכבל מגיעים עם גריז

 • שרוול לחץ בי-מטל אלומיניום ונחושת

  מק"טתיאור המוצר

  103250

  16 מ”מ

  103251

  25 מ”מ

  103252

  35 מ”מ

  103253

  50 מ”מ

  103254

  70 מ”מ

  103255

  95 מ”מ

  103256

  120 מ”מ

  103257

  150 מ”מ

  103258

  185 מ”מ

  103259

  240 מ”מ

  103260

  300 מ”מ

  תקנים: CE, DIN

  הערה: לפי תקן דין

  הערה: נעלי הכבל מגיעים עם גריז

 • שרוול לחץ אלומיניום

  מק"טתיאור המוצר

  103960

  10 מ”מ

  103961

  16 מ”מ

  103962

  25 מ”מ

  103963

  35 מ”מ

  103964

  50 מ”מ

  103965

  70 מ”מ

  103966

  95 מ”מ

  103967

  120 מ”מ

  103968

  150 מ”מ

  103969

  185 מ”מ

  103970

  240 מ”מ

  103971

  300 מ”מ

  תקנים: CE, DIN

  הערה: לפי תקן דין

  הערה: נעלי הכבל מגיעים עם גריז

 • שרוול לחץ נחושת

  מק"טתיאור המוצר

  103106

  1.5 מ”מ

  103107

  2.5 מ”מ

  103108

  4 מ”מ

  103109

  6 מ”מ

  103110

  10 מ”מ

  103111

  16 מ”מ

  103112

  25 מ”מ

  103113

  35 מ”מ

  103114

  50 מ”מ

  103115

  70 מ”מ

  103116

  95 מ”מ

  103117

  120 מ”מ

  103118

  150 מ”מ

  103119

  185 מ”מ

  103120

  240 מ”מ

  103121

  300 מ”מ

  תקנים: CE

  שרוולי לחץ משמשים לחיבור בין שתי קצוות כבל ובעלות גמישות רבה, עשויים מ-99% נחושת T2 טהורה.

 • שרוול לחץ פין בי-מטל אלומיניום ונחושת

  מק"טתיאור המוצר

  103269

  10 מ”מ

  103270

  16 מ”מ

  103271

  25 מ”מ

  103272

  35 מ”מ

  103273

  50 מ”מ

  103274

  70 מ”מ

  103275

  95 מ”מ

  103276

  120 מ”מ

  103277

  150 מ”מ

  103278

  185 מ”מ

  103279

  240 מ”מ

  103280

  300 מ”מ

  תקנים: CE, DIN

  הערה: לפי תקן דין

  הערה: נעלי הכבל מגיעים עם גריז

 • שרוול לחץ נחושת תקן דין 46267

  מק"טתיאור המוצר

  103094

  10 מ”מ

  103095

  16 מ”מ

  103096

  25 מ”מ

  103097

  35 מ”מ

  103098

  50 מ”מ

  103099

  70 מ”מ

  103100

  95 מ”מ

  103101

  120 מ”מ

  103102

  150 מ”מ

  103103

  185 מ”מ

  103104

  240 מ”מ

  103105

  300 מ”מ

  תקנים: CE, DIN

  שרוולי לחץ משמשים לחיבור בין שתי קצוות כבל ובעלות גמישות רבה, עשויים מ-99% נחושת T2 טהורה.

א.ר. אסקו יבוא ושיווק בע"מ

מעוניינים ליצור איתנו קשר? השאירו פרטים:

מעוניינים לרכוש מוצרים? עברו לחנות הדיגיטלית שלנו